Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Strona główna » Działy » Fotografia » Kolekcje (zbiory/zespoły) » Kolekcja (zbiór/zespół)bdquo;Cieszanów” » Teczki (jednostki archiwalne) » Teczka (jednostka archiwalna)„Ludzie”

 

Uczniowie i grono nauczycielskie Prywatnego Seminarium Nauczycielskiego Koedukacyjnego im. Stanisława Sobińskiego w Cieszanowie

Kolekcja (zbiór/zespół): Cieszanów, Słowa kluczowe: 20 w., lata 30-te, Stanisław Sobiński, szkolnictwo, Seminarium Nauczycielskie, Cieszanów


Uczniowie i grono nauczycielskie cieszanowskiego seminarium. W pierwszym rzędzie od lewej siedzą: NN, uczennica Brenner, NN, ksiądz gr.-kat. Kostek proboszcz z Nowego Sioła uczył religii, dyrektor seminarium Franciszek Włodyga, Henryk Kunc z Leżajska nauczyciel matematyki i fizyki, ks.Izydor Węgrzyniak, prof. Zacharek, prof. Włodzimierz Czernecki z Dzikowa uczył biologii, prof. Ochoński, NN,NN. Drugi rząd od lewej: Maria Tomasikiewicz, Irena Szajowska, Honorata Ciepła, Genowefa Szajowska, NN, Mila Turczynowska, Józefa Szabatowska, Olga Blaustein, NN, Anna Łechka z Makowa Podhalańskiego, Hela Mikulanka, Genowefa Kaczor, Katarzyna Szabatowska, Maria ważna z Niemstowa. Na górze od lewej: Jan Pałczyński, Feliks Ciećkiewicz, Michał Szajowski, Leopold Mikuli z Oleszyc, Tadeusz Wesołowski, Józef Krućko i Józef Świstowicz. Fotografia pochodzi prawdopodobnie z roku 1930 lub 1931. Format fotografii: 16 x 12 cm. Cieszanowskie Prywatne Seminarium Nauczycielskie im. Stanisława Sobińskiego (kurator lwowski zastrzelony we Lwowie przez ukraińskiego zamachowca) zostało założone w 1925 roku. Pierwszym dyrektorem był Franciszek Włodyga, a następnie Kazimierz Mazurkiewicz. Siedzibą szkoły był budynek parterowy (z późniejszą dobudową piętra) przy ul. Legionów (obecnie ul. Kościuszki 6 - siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie), zawierający 4 sale na parterze i 5 sal na piętrze oraz mieszkanie dla dyrektora szkoły. Przy seminarium istniał sklepik szkolny oraz biblioteka. Nauka była odpłatna w wysokości 30 zł miesięcznie od jednego ucznia. Dla uczennic był prowadzony internat, który mieścił się przy ulicy Skorupki. Uczyła się w nim młodzież nie tylko z Cieszanowa i okolicznych miejscowości ale i z: Rawy Ruskiej, Rudnika, Jarosławia, Sambora, Tomaszowa Lubelskiego, Oleszyc, Narola i innych. Wśród uczniów byli Polacy, Żydzi i Ukraińcy. W latach 1925-1932 w seminarium uczyło się 146 uczniów. W szkole obowiązywały regulaminowe mundurki. Chłopcy nosili czapki z ciemnoniebieskiego aksamitu, z biało-zielonym otokiem i daszkiem, nad którym upięta była duża litera "S" w złotym kolorze. Dziewczęta miały zazwyczaj granatowe spódnice lub sukienki oraz bluzki z kołnierzem lamowanym białymi wstążkami. W seminarium urządzano teatrzyki i deklamacje sceniczne. Tą działalnością zajmował się w głównej mierze katecheta szkolny Józef Smaczniak. Odbywały się też imprezy sportowe, wycieczki, spotkania młodzieży. Seminarium było wyposażone we wszelki sprzęt i pomoce naukowe. Posiadało salę do prac ręcznych z warsztatami stolarskimi i tokarnią. W pracowniach tych uczył Franciszek Szynal, rzeźbiarz pochodzący z Folwarków, koło Cieszanowa. W jednej z sal znajdowały się warsztaty tkackie, na których młodzież wyrabiała kilimy z wielokolorowej włóczki (przeszły do historii Cieszanowa). Odrębna sala z fortepianem była przeznaczona do nauki gry na skrzypcach oraz lokum smyczkowej orkiestry uczniowskiej. W seminarium działał także chór mieszany, często występujący przy rożnych okazjach w sali cieszanowskiego "Sokoła". W szkole obowiązywały następujące przedmioty: sprawowanie, nauka religii, język polski, język ruski, język niemiecki, historia, nauka o Polsce współczesnej, geografia z kosmografią, matematyka, fizyka z chemią i mineralogią, biologia, anatomia, higiena, rysunki, ćwiczenia cielesne, muzyka i śpiew, gra na skrzypcach i roboty ręczne. W przedmiotach pedagogicznych: historia wychowania w pedagogice oraz metodyka element. i ćwiczenia praktyczne. Przedmioty nadobowiązkowe: grafika, ćwiczenia laboratoryjne, tkactwo i kilimkarstwo, preparowanie ptaków i ssaków, gra na mandolinie, gra na instrumentach dętych, śpiew chóralny i forma zewnętrzna wypracowań piśmiennych. Obowiązkowym był również Hufiec Szkolny, czyli przysposobienie wojskowe prowadzone przez wojskowego z I batalionu 39 Pułku Piechoty Strzelców Lwowskich stacjonujących w Lubaczowie. Seminarium w Cieszanowie funkcjonowało do 1932 roku. Informacje dotyczące historii seminarium zaczerpnięte zostały od ofiarodawczyni fotografii oraz z artykułu Pana Eugeniusza Szajowskiego zamieszczonego w Roczniku Lubaczowskim, tom 7.


Nazwa dokumentu: Uczniowie i grono nauczycielskie Prywatnego Seminarium Nauczycielskiego Koedukacyjnego im. Stanisława Sobińskiego w Cieszanowie
Dział: Fotografia
Kolekcja (zbiór/zespół): Cieszanów
Teczka (jednostki archiwalna): Ludzie
Numer ID: CATL 5 J / 2.1.1
Sygnatura: brak
Autor: Tabiński, Adam
Data wytworzenia: brak informacji o dacie wytworzenia
Miejsce wytworzenia: Cieszanów ul. Żukowska
Typ dokumentu: fotografia
Język: pol
Prawa do dysponowania publikacją: Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie; Janina Szajowska - ofiarodawca.
Licencja: Domena publiczna
Słowa kluczowe: 20 w., lata 30-te, Stanisław Sobiński, szkolnictwo, Seminarium Nauczycielskie, Cieszanów
Dostępność: Wersja cyfrowa dostępna w Internecie
Ten dokument dostępny jest w formie oryginalnego skanu dobrej jakości w Bibliotece Cyfrowej CATL. Kliknij tutaj aby przejść do tego dokumentu (link otworzy się w nowym oknie).
Zobacz inne publikacje z teczki (jednostki archiwalnej): "Ludzie"
Poniższe publikacje ułożone są w kolejności ich dodania do teczki (najnowsze po lewej stronie). Po każdym kliknięciu na inne archiwalia/publikacje porządek w obrębie teczki (jednostki archiwalnej) pozostaje taki sam.


 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Nazwa kolejnej publikacji po najechaniu na miniaturkę!

Skomentuj
Jeśli posiadasz informacje pozwalające na uzupełnienie opisu tego materiału, skontaktuj się z nami wykorzystując poniższy formularz:


Imię i nazwisko:

Opis:
Adres email:
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.