Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Strona główna

 
Zespół CATL w Cieszanowie

W projekt zaangażowane są wszystkie bibliotekarki MBP w Cieszanowie. Nad całością czuwa dyrektor MBP Urszula Kopeć-Zaborniak. Za gromadzenie i opracowywanie zbiorów odpowiedzialna jest bibliotekarka Bożena Pytlik.

Do Zespołu CATL należy także grupa osób, która pomaga zbierać i opisywać materiały. To (kliknij na - mieszkańcy Cieszanowa, których można zobaczyć podczas nagrania audycji do Polskiego Radia Rzeszów.

MBP w Cieszanowie jest w trakcie zbierania materiałów archiwalnych. Posiada już duży zbiór zdigitalizowanych starych fotografii, które systematycznie załącza do Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej.

Zapraszamy wszystkich, którzy mają w swoich zbiorach materiały (stare fotografie, dokumenty, wspomnienia, pamiętniki i inne) dotyczące GMINY CIESZANÓW do współpracy!

Pamietajmy, że wiele cennych materiałów ginie np. w ogniu przy sprzątaniu domu. Ocalmy naszą historię!!!!!!

Kontakt: 

e-mail: mbpcieszanow@op.pl

tel./fax: 16 631 13 01

 


Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.